Administratie

 • Microfas
 • Microkon
 • MicroOogst
 • Microvis
 • MicroVoorraad
 • Microdocs
 • Contact
 • Nieuws

Administratieprogramma voor producenten en handelaren.

Orderverwerking

 • Toevoegingen boven basisrecept.
 • Orders ophalen uit historie.

Facturering

 • Meerdere layout´s voor bepaalde groepen afnemers.
 • Aanmaken PDF-facturen en versturen via e-mail.

Financiele administratie

 • Betalingsverkeer (Sepa, Clieop03,Btl91, dom80).
 • Inlezen rekeningafschrift bank.

Voorraad administratie

 • Meerdere voorraadlocaties.
 • Interne overboekingen.
 • Gewasbescherming. (ADR-Klasse, UN-nummer etc.)

Kassa

 • Afnemers kunnen op rekening of contant betalen.
 • Aansturen barcodescanner, printer en lade.
 • Rechtstreeks doorboeken naar de facturering en de financiële administratie.

Diversen

 • Bulk/zakgoed rit planning.
 • Produktieplanning over meerdere fabrieken.
 • Minas-overzichten (o.a. Bexs overzichten).

Koppelingen

 • Met diverse fabriekssystemen (Kse, Imtech enz.).
 • Met De Heus Voeders (Orders, Minas, prijzen).
 • Met onze eigen programma´s (Micromix enz).

Microfas internet

 • Via Uw eigen website kunnen Uw afnemers verschillende zaken regelen.
 • Bestellingen plaatsen, die direct in de orderverwerking worden opgenomen.
 • Van deze bestelling ontvangt de afnemer en de orderverwerking een e-mail.
 • Minas en- /of omzet overzichten afdrukken (PDF).
 • Kopiefacturen afdrukken (PDF).
 • Demo

Lees meer

Inkoopcontracten programma voor het beheer van Uw grondstoffen.

Inkoop Contracten

 • Contracten invoeren met budgetten (verwachte kosten).
 • Vastleggen kosten per leverancier.
 • Bootcontracten.
 • Planning en ontvangst van grondstoffen.
 • Versturen van transport- en/ of leveringsopgaven (PDF) via e-mail naar meerdere personen.

Inkoop Facturen

 • Ontvangst grondstof facturen.
 • Ontvangst kosten facturen.
 • Koppeling met inkoop/kosten dagbboek Microfas.

Verkoop Contracten

 • Contracten invoeren met budgetten (verwachte kosten).
 • Afdruksjablonen Contracten.
 • Planning en afleveren van grondstoffen.
 • Versturen van transportopgave (PDF) via e-mail naar meerdere personen.

Verkoop Orders/Facturen

 • Koppeling met orderverwerking/facturering van Microfas.

Lijsten

 • Contractposities.
 • Indekkings-lijst grondstoffen.
 • Voorstel toekomstig verbruik met prijs.
 • Inkoop t.o.v. verbruik vorig jaar.
 • Inkoop positie tov verkoop positie.

Koppelingen

 • Koppeling met Microfas.
 • Koppelingen met Micromix.
 • Koppelingen met diverse fabriekssystemen. (Kse, Imtech enz.)

Programma voor het innemen en afrekenen van granen.

Weegbonnen

 • Ingeven vocht%, hectolitergewicht, Volgerst% en /of Ruw eiwit%.
 • Ingeven gewogen kg, monsternummer etc.
 • Kg terugrekenen naar vocht% via instelbare formule.
 • Pool kort / lang systeem met nabetaling.
 • Koppeling met weegbrug is mogelijk.
 • Droogtabellen, prijzen per artikel instelbaar.
 • Locatie, Btw regeling per leverancier instelbaar.

Facturen

 • Aanmaken inkoop facturen voor leverancier.
 • Aan eind van pool. Aanmaken nabetaling facturen.

Lijsten

 • Overzicht inname granen.

Koppelingen

 • Koppeling met Microfas. Inlezen facturen + aanmaken betaalmutaties.
 • Koppelingen met diverse weegbrugsystemen. (Molen enz.)

Relatiebeheer (CRM).

Relatiebeheer

 • Bijhouden van relaties en prospects.
 • De velden zijn door u zelf te definieren u mag dus zelf bepalen wat u van uw relaties wilt bijhouden.
 • Koppelen van relatie aan een vertegenwoordiger. Hierbij zijn meerdere vertegenwoordigers bij 1 relatie mogelijk.

Documentbeheer

 • Het bijhouden van documenten en e-mailverkeer per relatie

Bezoekbeheer

 • Het bijhouden van bezoekverslagen.
 • Bezoekplanning met bezoekinterval per relatie.
 • Km-registratie aan de hand van de bezoekregistratie.
 • Managementrapportage met bezoekfrequenties per relatie en per vertegenwoordiger.

Klachtenbeheer

 • Het bijhouden van klachten en de afhandeling van de klachten.

Mailing

 • Het doen van mailing per post en e-mail en het maken van selecties aan de hand van bij de relaties ingevoerde gegevens.

Koppelingen

 • Koppelingen met onze eigen programma´s (Microfas: Importeren relaties en verkoophistorie).

Voorraadprogramma voor op- en overslagbedrijven.

Partijen

 • Ingeven verlader, leverancier, schipgegevens etc.
 • Verschillende kosten per leverancier kunnen worden aangegeven en doorberekend.
 • Alle mutaties partij in 1 scherm
 • Huurberekening over vast aantal (vb 400 m2)

Aanvoer

 • Ingeven van partij, leverancier, vervoermiddel, kg, kenteken etc.
 • Ingeven kosten (inname kosten)
 • Ingeven emballage (vb pallets mee/ terug)
 • Aangeven huur: begindatum, huurvrije dagen, aantal.

Afvoer

 • Ingeven van partij, afnemer, vervoermiddel, kg, kenteken etc
 • Ingeven kosten. (afleverkosten)
 • Ingeven emballage (vb pallets mee/ terug)

Productie

 • Ingeven van productieopdracht die verschillende partijen afboekt en weer andere partijen opboekt.
 • Ingeven kosten (vb mengen, schoonmaken)
 • Verwerken productieopdracht over partijen.

Lijsten

 • Huurberekening.
 • Kosten overzicht
 • Voorraad per partij
 • Voorraad per locatie
 • Emballage

Koppelingen

 • Koppeling met Microfas. Inlezen orders + aanmaken facturen.
 • Koppelingen met diverse weegbrugsystemen. (Molen enz.)

Documenten digitaal verwerken

Koerhuis automatisering b.v. is bezig met een nieuw programma om documenten digitaal op te slaan en te verwerken. Het programma kan bestanden zoals pdf, doc,docx, xls, xlsx en email’s inclusief bijlagen digitaal verwerken. Alle documenten worden centraal opgeslagen in een MySql database. Er kan in overleg met de gebruiker gekozen worden voor MariaDB of PostgreSQL databases.

 Een aantal mogelijkheden van het programma zijn:

 • Per document kan worden aangegeven bij welke relatie en document groep het hoort. Een document groep kan bijvoorbeeld zijn: inkoop facturen.
  Deze document groep kan weer worden opgevraagd in het menu dagboeken van het programma Microfas.
 • Per document groep kan de manier van verwerken worden vastgelegd.
  Je kunt bv aangeven dat eerst persoon X de inkoopfactuur moet accorderen, persoon Y deze moet inboeken en persoon Z deze gaat betalen.
 • Verder zijn documenten te koppelen, bv inkoop-contract, vrachtbrief(en) en inkoop-factu(u)r(en) kunnen gelinkt worden.
 • Ook kunnen er gegevens van een document worden vastgelegd. Bv van een inkoop-factuur het factuurnummer, het boekstuknummer, de datum etc., zodat het document gemakkelijk is op te zoeken.

Gerard Hoppen

0546-576379
0546-576515 (fax)
06-22904196
gerard@Koerhuis.nl
Contactformulier invullen

Microfas bestel App

Om het plaatsten van bestellingen eenvoudiger te maken hebben we destijds het internetbestellen geïntroduceerd. Om het gemak nog verder te vergroten hebben we nu ook een mobiele bestel-app gemaakt. Hiermee kunnen via de telefoon bestellingen worden geplaatst. Bijna alle mogelijkheden van het internetbestellen zitten ook in de app. U kunt als bedrijf de kleurstelling en het logo zelf kiezen, zodat uw klanten zich direct thuis voelen. De app is verkrijgbaar voor Android en iOS. U kunt een demo versie installeren en fictieve bestellingen plaatsen. Ga naar Google Play of de Apple app-store en installeer de Microfas app.

U kunt inloggen als gebruiker 099900149 met wachtwoord demo. Prettige bestelling gewenst.

Module EDI-Leveringsbericht XML (V1.05)

Met deze Microfas-module kunt u van gefactureerde orders een EDI-Leveringsbericht maken. Deze leveringsbericht-bestanden worden op de Koerhuis internet server gezet. De leveringsbericht-bestanden kunnen worden opgehaald en vervolgens gebruikt worden in programma’s van derden. Op dit moment is er een koppeling met Crv-Mineraal mogelijk.

Prijs 950 Euro


Home