Laag Btw-tarief van 6% naar 9%

De verhoging gaat in per 01-01-2019. Voor ons zal per afnemer bekeken moeten worden of de factuur en/of de kassabon moet worden aangepast. Indien dit het geval is, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een update. “Veelal via Teamviewer-Koerhuis”

Het aanpassen van het laag Btw-percentage van 6% naar 9%.
Dit kunt u doen bij vaste gegevens, Btw-codes. U zoekt de code op met het Btw-percentage van 6% en wijzigt deze in 9%. Eventueel kunt u hier ook de grootboekrekening aanpassen, zodat de 9% BTW op een andere rekening wordt geboekt. U kunt dan gemakkelijker aan het einde van het jaar de BTW controleren. Na het wijzigen van het Btw-percentage naar 9% is het raadzaam ook nog een nieuwe Btw code toe te voegen met 6%. Indien u dan oude facturen ontvangt in januari met nog 6% BTW, dan kunt u deze boeken door deze code te selecteren. U hoeft dan niet steeds het percentage aan te passen.

Werkwijze facturen.
Alle diensten en goederen geleverd t/m 31-12-2018 moeten tegen 6%, alles wat daarna is geleverd tegen 9%.
Bij het doorzetten van de orders/factuurregels moet u hier rekening mee houden.

  •  Eerst alle orders doorzetten t/m afleverdatum 31-12-2018.
  •  Deze orders factureren met 6% btw.

Werkwijze dagboeken.
Ook bij het inboeken waarbij u btw gebruikt, moet u eerste alle boekstukken verwerken met 6%. Daarna het laag Btw-percentage aanpassen naar 9%.

Werkwijze kassa.
Inclusief-prijzen opnieuw laten uitrekenen, via invoeren prijzen per prijslijst.
Prijzen moeten worden aangepast op de prijs-labels. Deze labels kunt u van te voren al afdrukken door het percentage alleen voor dit onderdeel te verhogen naar 9%.
Daarna zet u deze weer terug naar 6%.

Koppelingen met kassa-systemen.
Exporteren artikelen naar kassa-systeem.
Let op dat het juiste Btw-percentage staat ingevuld in Microfas. Bv. u wilt de nieuwe prijzen voor 01-01-19 doorsturen. Btw-percentage aanpassen naar 9% en vervolgens exporteren.

Importeren van factuur-regels vanuit het kassa-systeem.
Het teruglezen van de regels gebeurt vaak via het Btw-percentage dat is ingevuld.
M.a.w. u moet dus onderscheid maken tussen omzet met 6% en 9% vanuit uw kassa-systeem.
Maw eerst een bestandje aanmaken met 6%, deze vervolgens inlezen in Microfas met 6% en daarna factureren.

Btw-percentage aanpassen naar 9%, bestandje aanmaken met 9%, deze vervolgens inlezen in Microfas met 9% en daarna factureren

Tot slot.
Nadat u de laatste factuur tegen 6% heeft gefactureerd is het raadzaam een kopie van uw administratie te maken. Als u dan later nog kopie factuur moet uitdraaien, kunt u dat in deze kopie administratie doen.
U kunt dit doen via extra, database, kopiëren administratie.
De scheiding van 31-12-18 / 01-01-19 is helaas in de week op een maandag / dinsdag.
U zult waarschijnlijk een tijdje, elke keer als u wat gaat doen, het Btw-percentage moeten wisselen tussen 6% en 9%.

Let er op dat anderen niet aan het facturen/inboeken zijn, zij verwachten misschien een ander Btw-percentage!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×