Support

Support.koerhuis.nl is ons internet-portaal. Via dit portaal kunt  u gegevens ophalen/bekijken. U heeft hiervoor een inlognaam en wachtwoord nodig. Mocht u die nog niet hebben, dan kunt u die telefonisch opvragen.

Internet-portaal

Wij kunnen u ook online ondersteunen. Wij gebruiken daarvoor Teamviewer. U kunt hiervoor de versie van onze site downloaden. Klik op dit item om Teamviewer Koerhuis Quicksupport te downloaden.

  Teamviewer