Home - ONZE SOFTWARE - administratie

MicroDocs

Effectief beheer van documenten via interne workflows in uw organisatie. Geautoriseerde gebruikers kunnen documenten snel opvragen en goedkeuren, waardoor collega’s ze vervolgens kunnen verwerken.

Tip!

Wilt u een demonstratie van MicroDocs?
Bel 085-1303413 en kies menu 2.

  • Een programma om documenten digitaal op te slaan en te verwerken. Het programma kan bestanden zoals pdf, doc,docx, xls, xlsx en email’s inclusief bijlagen digitaal verwerken. Alle documenten worden centraal opgeslagen in een database.
  • Per document kan worden aangegeven bij welke relatie en document groep het hoort. Een document groep kan bijvoorbeeld zijn: inkoop facturen. Deze document groep kan weer worden opgevraagd in het menu dagboeken van het programma Microfas. Per document groep kan de manier van verwerken worden vastgelegd. Je kunt bv aangeven dat eerst persoon X de inkoopfactuur moet accorderen, persoon Y deze moet inboeken en persoon Z deze gaat betalen.
  • Diverse koppelingen met microfas om documenten op te vragen bv inkoop facturen.
  • Verder zijn documenten te koppelen, bv inkoop-contract, vrachtbrief(en) en inkoop-factu(u)r(en) kunnen gelinkt worden.
  • Ook kunnen er gegevens van een document worden vastgelegd. Bv van een inkoop-factuur het factuurnummer, het boekstuknummer, de datum etc., zodat het document gemakkelijk is op te zoeken.
  • Van een emailadres alle email bijlagen automatisch inlezen in een documentgroep. Bv alle emails die gestuurd worden naar inkoopfactuur@bedrijf.nl automatisch plaatsen in de inkoopfactuur documentgroep
  • Documenten vanuit andere koerhuis programma’s direct opslaan in een documentgroep. Bv Orderbonnen uit orderverwerking, weegbonnen uit weegbrug.
  • Documenten in een bepaalde directory automatisch opnemen in documentgroep. Bv orderbonnen aangemaakt door fabrieksautomatisering.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit