Home - Diensten - Diermanagement

Rantsoenberekening (RBS)

Het RBS-programma is ontwikkeld voor de rantsoenberekening voor melkvee.
Deze rantsoenberekening is opgezet volgens de rekenregels van het Koemodel van het PR.

Aan de hand van een aantal primaire gegevens kan het programma de behoefte van de koe berekenen waarna een rantsoen samen gesteld kan worden. Met de berekende behoefte kan de dekking van dit rantsoen weergegeven worden

Tip!

Wilt u een demonstratie van een van de programma’s? Bel 085-1303413 en kies menu 3.

Rantsoenen

In het rantsoen kunnen meerdere krachtvoeders opgegeven worden die aanvullend op het basisrantsoen gevoerd worden.
De krachtvoergift kan volledig naar wens gestuurd worden. Door op gezetten dagen een minimum en/of maximum op te geven kan een voerschema gemaakt worden (fase-voedering)

Het berekende rantsoen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opname van voedermiddelen uit het basisrantsoen. Weergegeven in totalen en in gehalte per kg droge stof.
  •  Opname van krachtvoeders. Weergegeven in totalen en in gehalte per kg droge stof.
  •  Totaal opname en berekende behoefte. Hierbij wordt ook het tekort/teveel weergegeven met het bijbehorende dekkingspercentage

Krachtvoertabel

Nadat een goed basisrantsoen is berekend kan een krachtvoertabel worden berekend. De tabel geeft de hoeveelheid geadviseerd krachtvoer weer voor de gehele lactatie. De lengte en de stapgrootte van de lactatieperiode is instelbaar. Tevens berekend het programma een krachtvoergift voor 3 hogere of lager lactatiecurve.

  • De keuze van de nutriënten is volledig vrij. Het aantal is onbeperkt.

  • De voedermiddelen kunnen opgeslagen worden in 2 aparte voedermiddeltabellen. De eerste tabel bevat alle voedermiddelen van uw bedrijf. De tweede bevat alle hofeigenvoedermiddelen.

  • De voedermiddelen kunnen geïmporteerd worden uit een optimalisatiepakket. Tevens kunnen ze geïmporteerd worden vanuit CVB, Schothorst, Eurofins, etc.

  • De voederwaardeberekening maakt het mogelijk om verteringsfracties te berekenen voor
    versgras, kuilgras en maiskuil.

Rapport

Van deze gehele rantsoenberekening kunt u een overzichtelijk rapport maken dat u bij uw klanten achter kunt laten.
De samenstelling van deze rapporten kan ingesteld worden.

Kortom, onze diermanagement software biedt een complete oplossing voor al uw diermanagement behoeften. Het is een investering die zichzelf terugbetaalt in de vorm van verbeterde diergezondheid, efficiënter management en uiteindelijk een succesvollere operatie.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit